Teollisuuseristäjämme toteuttavat erilaiset teollisuuden eristystyöt kuten putkisto-, säiliö

IZOLERZY PRZEMYSŁOWI

Nasi izolerzy profesjonalnie wykonają wszystkie zadania izolacyjne, takie jak izolacja rurociągów, zbiorników, urządzeń, kotłów i przewodów. Wiedza pracowników obejmuje zarówno izolacje na ciepło jak i na zimno. Profesjonalizm naszych izolerów oparty jest na solidnym doświadczeniu z międzynarodowych projektów na całym świecie. Nasze najczęstsze projekty izolacyjne to prace konstrukcyjne i konserwacyjne w fabrykach i obiektach, takich jak rozbudowy i przestoje fabryczne. Zawsze wyposażamy naszych izolerów w wysokiej jakości narzędzia i odzież roboczą zgodną z wymaganiami.

Każdego roku nasi izolerzy są zajęci licznymi projektami budowlanymi i przemysłowymi oraz operacjami konserwacji, takimi jak przestoje w fabrykach. Niezależnie od tego, czy chodzi o budowę nowej fabryki lub instytucji, czy też prace konserwacyjne na istniejącej, nasi profesjonaliści przeprowadzą szybki montaż i demontaż izolacji, bez uszczerbku dla jakości.

GODNI ZAUFANIA MONTERZY IZOLACJI

Nasi izolerzy nie zaczynają pracy bez certyfikatów, które spełniają wymogi prawne kraju docelowego i miejsca budowy. Wprowadzamy również naszych pracowników zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów i miejsca pracy oraz organizujemy niezbędne szkolenia dla naszych pracowników przed rozpoczęciem pracy.

Dbamy o bezpieczeństwo pracy izolerów. Nasi pracownicy zawsze używają najlepszych ubrań roboczych i noszą najlepsze osobiste wyposażenie bezpieczeństwa, takie jak pasy bezpieczeństwa które są regularnie sprawdzane. Nasi izolerzy zawsze posiadają ważną kartę bezpieczeństwa pracy. Ponadto staramy się szkolić wszystkich naszych pracowników, aby posiadali umiejętności z zakresie pomocy medycznej w nagłych wypadkach w miejscu pracy.

Naszymi atutami są dostępność pracowników i dostawy nawet w krótkim czasie. Dzięki naszym Polskim partnerom specjalizującym się w pozyskiwaniu i testowaniu pracowników, możemy znaleźć wymaganą liczbę profesjonalnych izolerów nawet dla największych projektów. Nasze stałe rezerwy pracownicze obejmujące setki pracowników pozwalają nam niezwykle szybko dostarczyć personel, nawet w ciągu kilku dni.

Zapewniamy pełną obsługę kadrową. Dostarczamy naszych izolerów do kraju docelowego gdzie zajmujemy się zakwaterowaniem, pojazdami, wymaganymi certyfikatami a także odzieżą roboczą, narzędziami ręcznymi i sprzętem bezpieczeństwa. Jedyne co pozostaje klientowi, to poinformowanie nas o dacie rozpoczęcia i wymaganej liczbie pracowników.

Oprócz naszych profesjonalnych izolerów możemy zapewnić kierowników mówiących po angielsku i pomocników. Dla każdej grupy roboczej możemy dostarczyć przynajmniej jednego izolera, który mówi po angielsku.

PROJEKTY

Uruguay, Montes del Plata 2012-2014

Malta, Marsaxlokk 2015-2016

Äänekoski 2017