Hitsaajalle työpariksi tai erillisiin asennustöihin ammattitaitoiset laite- ja putkiasentajat

MONTERZY RUR I ZBIORNIKÓW

Dla uzupełnienia pracy spawaczy bądź w celu świadczenia pracy na samodzielnych instalacjach, zapewniamy profesjonalnych monterów rur i zbiorników. Nasi monterzy maja doświadczenie w instalowaniu rurociągów przemysłowych, kotłów ciśnieniowych oraz rur do transportu gazu, chemikaliów i wody. Możesz zaufać jakości pracy naszych monterów, wszystko zawsze odbywa się z uwzględnieniem kwestii środowiskowych i bezpieczeństwo pracy nigdy nie jest zagrożone. Wszyscy nasi pracownicy mają zawsze zaświadczenia i pozwolenia na prace, które spełniają wymagania prawne kraju docelowego i miejsca pracy. Nasi monterzy rur i zbiorników są zawsze wyposażeni w wysokiej jakości odzież roboczą i narzędzia.

Każdego roku nasi monterzy są zajęci licznymi projektami przemysłowymi i operacjami instalacji, takimi jak na przykład przestoje w fabrykach. Niezależnie od tego czy chodzi o budowę nowego obiektu czy tez konserwacje istniejącego, nasi wyspecjalizowani monterzy szybko wykonają prace monterskie bez uszczerbku dla jakości.

PROFESJONALNI MNTERZY RUR I ZBORNIKÓW – SZYBKO I ŁATWO

Nasi monterzy zbiorników i rur nie zaczynają pracy bez odpowiednich certyfikatów, które spełniają wymogi prawne kraju docelowego i miejsca budowy. Wprowadzamy również naszych pracowników zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów i miejsca pracy oraz organizujemy niezbędne szkolenia dla naszych pracowników przed rozpoczęciem pracy.

Dbamy o bezpieczeństwo pracy naszych monterów. Nasi pracownicy zawsze używają najlepszych ubrań roboczych i noszą najlepsze osobiste wyposażenie bezpieczeństwa, takie jak szelki bezpieczeństwa, które są regularnie sprawdzane. Nasi monterzy zawsze posiadają ważną kartę bezpieczeństwa pracy. Ponadto staramy się szkolić wszystkich naszych pracowników, aby posiadali umiejętności w zakresie pomocy medycznej w nagłych wypadkach w miejscu pracy.

Naszymi atutami są dostępność pracowników i dostawy nawet w krótkim czasie. Dzięki naszym Polskim partnerom specjalizującym się w pozyskiwaniu i testowaniu pracowników, możemy znaleźć wymaganą liczbę profesjonalnych monterów nawet dla największych projektów. Nasze stałe rezerwy pracownicze obejmujące setki pracowników pozwalają nam niezwykle szybko dostarczyć personel, nawet w ciągu kilku dni. Zapewniamy pełną obsługę kadrową. Dostarczamy naszych monterów do kraju docelowego gdzie zajmujemy się zakwaterowaniem, pojazdami, wymaganymi certyfikatami a także odzieżą robocza, narzędziami ręcznymi i sprzętem bezpieczeństwa. Jedyne, co pozostaje klientowi to poinformowanie nas o dacie rozpoczęcia i wymaganej liczbie pracowników.

PROJEKTY

Uruguay, Montes del Plata 2012-2014

Malta, Marsaxlokk 2015-2016

Äänekoski 2017