Tietosuojaseloste

Tämä on Craftman Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Craftman Oy (Y-tunnus 2421301-9), Louhimontie 10 A 5, 90630 Oulu, 0400156425, www.craftman.fi.

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Toimitusjohtaja: Jari Kähkönen, 0400156425, jari.kahkonen@craftman.fi

Operatiivinen johtaja: Miika Heikkinen, 0400153726, miika.heikkinen@craftman.fi

Rekisterin nimi

Craftman Oy:n asiakas- ja työnhakijarekisteri

Rekisterissä käsiteltävät henkilöt

Rekisterissä käsitellään Craftman Oy:lle töihin hakevien henkilöiden ja asiakkaiden sekä potentiaalisten asiakkaiden tietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Craftman Oy:n tarjoamien palvelujen toteuttaminen, kehittäminen ja markkinointi sekä työntekijöiden rekrytointitoiminnan hoitaminen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsiteltävistä henkilöistä voidaan kerätä seuraavia tietoa:

  • Henkilön perustiedot kuten: nimi, syntymäaika, yhteystiedot ja ammattinimike
  • Tiedot henkilön koulutuksesta, työkokemuksesta ja osaamisesta
  • Craftman Oy:lle toimitettu työhakemus, ansioluettelo, kuva sekä muut työnhakua koskevat tiedot kokonaisuudessaan.
  • Palveluiden tarjoamiseen ja asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten yhteydenpito, laskutus-, tilaus- ja toimitustiedot.
  • Craftman Oy:n verkkosivujen vierailijan verkkokäyttäytymistä kuvaavat tiedot.
  • Markkinointiin ja myynnin edistämiseen tarpeelliseksi katsotut tiedot, kuten asiakaspalautteet ja uutiskirjeen vastaanottajien statistiikkatiedot.
  • Muut asiakkaan tai työnhakijoiden erillisellä suostumuksella kerättävät tiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja kerätään ensisijaisesti rekisterissä käsiteltävien henkilöiden Craftman Oy:lle luovuttamista tiedoista ja palvelujen tarjoamisessa sekä asiakassuhteiden hoitamisessa muodostuneista tiedoista. Verkkosivuja www.craftman.fi käytettäessä verkkokäyttäytymistä kuvaavat tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin.

Tietojen luovutus

Rekisteriin kerättäviä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin ilman tietojen luovuttajan erillistä suostumusta. Työnhakijoiden luovuttamia henkilötietoja ja muita työtehtävään soveltumiseen olennaisesti vaikuttavia tietoja, kuten koulutusta ja osaamistasoa kuvaavia tietoja voidaan työnhakijan suostumuksella luovuttaa Craftman Oy:n asiakasyritykselle, jonka toimeksiantoon työnhakijaa tarjotaan ehdolle. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja.

Tietojen siirto Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Emme luovuta rekisteriin kerättäviä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Rekisterin sisältävät tiedot säilytetään ulkopuolisien tavoittamattomissa, salasanalla ja käyttäjätunnuksella lukitussa tilassa. Rekisteritietoja käsittelemään ovat oikeutettuja ainoastaan Craftman Oy:n organisaation sisäiset henkilöt, joiden työtehtävien suorittaminen edellyttää rekisterin sisäisten tietojen käsittelyä. Rekisteritietoja käsittelevien henkilöiden on otettava tietoja käsitellessään huomioon tämän tietosuojaselosteen sisältö ja pidettävä tiedot salassa kolmansilta osapuolilta. Rekisteristä hävitetään tarpeettomat ja epäolennaiset tiedot asianmukaisella tavalla. Rekisterin sisältämä tieto hävitetään  viimeistään, kun tieto ei enää palvele tämän tietosuojaselosteen henkilötietojen käyttötarkoitusta.

Tarkastusoikeus  

Henkilötietolain mukaisesti jokaisella on oikeus tarkastaa mitä itseään koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjä antaa edellä mainitut tiedot pyydettäessä kirjallisesti. Rekisteritietojen tarkistuspyynnön hakijan on varmennettava henkilöllisyytenä ja pyyntö on lähetettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteritietojen tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella henkilörekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tietojen korjaamis- tai täydentämispyynnön hakijan on varmennettava henkilöllisyytensä ja pyyntö on lähetettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Pyynnössä tulee myös yksilöidä virheelliset ja korjatut tiedot.